Penghargaan

PENGHARGAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana dengan limpah dan rahmat-Nya jua yang memberikan kami kumpulan Izzul Islam kesihatan dan kesejahteraan sehingga dapatlah kami menghasilkan dan menyelesaikan tugasan untuk kegunaan umum namun pada ketika ini ianya kami khususkan untuk pelajar tahun 7 dalam matapelajaran Pengetahuan Ugama Islam, tajuk ‘Najis’.

Adapun projek atau tugasan yang kami hasilkan ini mengandungi 5 bahagian iaitu bahagian I menyentuh tentang pengertian najis, bahagian II mengandungi bahagian najis dan cara menyucikannya, bahagian III menjelaskan najis yang dimaafkan, bahagian IV menyentuh tentang najis menjadi suci dan di dalam bahagian V pula mengandungi penghuraian tentang cara menyamak kulit binatang.

Kami berenam merasa bertuah kerana dapat menyumbangkan idea dan berkerjasama untuk menghasilkan tugasan ini, di mana pembahagian tugas telah dirancang oleh ketua seperti:

  I.     Pengurusan projek :

Ketua – Rogayah binti Haji Mohiddin

II.     Pakar kandungan (Subject matter Expert (SME):

Lolyta binti Mohd. Jenin  dan  Rogayah binti Haji Mohiddin

III.    Perekabentuk pengajaran:

Marlina binti Haji Mashor dan Hajah Rosdah binit Haji Gharif

IV.     Pereka grapik dan multimedia:

Hajah Nordiana binti Haji Umar dan Zatul Himmah binti Haji Yusop

Penghargaan yang tidak terhingga kepada pensyarah pembimbing Dr.Hj Zahari bin Hamidon kerana memberikan tugasan dan peluang kepada kami untuk melibatkan diri secara berkumpulan membuat satu tugasan dan projek berbentuk pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam kursus PF 4210 Teknologi pendidikan dan Informasi. Di mana pengalaman ini dapat memberikan kami satu lagi kemahiran baru di dalam bidang yang diceburi.

Akhir sekali, kami berharap apa yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada semua selain diri sendiri.

Sekian, Terima Kasih.

Ahli kumpulan Izzul Islam:

Marlina bte Hj. Mashor                     08B0201

Hjh. Nordiana bte Haji Umar          08B0209

Lolyta binti Mohd. Jenin                  08B0212

Rogayah bte Hj. Mohiddin               08B0217

Zatul Himmah bte Hj. Yusop           08B0219

Hjh. Rosdah bte Hj. Gharif               08B0221

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s